"Semin"

Director: Alexander Frankiewicz-Laye,
Gennady Baysak
Script writer: Andrey Kureichik, David Hamburg,
Andrey Grinev, Alexey Filippov
Operators: Grigory Panov, Vadim Poteev
Year: 2009
Actors: Leonid Kanevsky, Dmitry Orlov,
Anastasia Panina, Sergey Kostylev,
Aziz Beishenaliev, Oleg Garbuz, Ivan Matskevich,
Oleg Shklovsky, Svetlana Zelenkovskaya,
Veronika Okulik, Vladimir Yankovsky, Pawel Delag...

OFFICIAL WEBSITE

PAWEL DELAG