Director: Oleg Fomin
Script writer: Alexander Talal, Yuri Tarabanchuk,
Julia Lukshina
Operator: Sergey Kulishenko
Composer: Ilya Dukhovny
Artist: Elena Eliseeva Susekova
Producers: Evgenia Vilshanskaya ...
Production: company "STORY FILM"
Year: 2013
Premiere: 25 March 2013
Series: 16
Actors: Andrey Chernyshov, Pawel Delag,
Danila Dunaev, Nina Usatova,
Alexander Porokhovshchikov, Stanislav Duzhnikov ...

"Lednikow"

"Lednikow" #1

"Lednikow" #1

"Lednikow" #2

"Lednikow" #2

logo.jpg

WEBSITE

PAWEL DELAG