1_edited_edited_edited_edited.jpg

 

 

 

Director: Mark Gorobets, Stas Ivanov
Script writer: Anastasia Volkova
Operators: Morad Abdel-Fattah, Igor Minakov,
Mikhail Verey
Artists: David Dadunashvili, Mikhail Karyagin
Producers: Vyacheslav Murugov, Alexander Akopov,
Natalia Shneyderova, Vladislav Rubin,
Tatyana Belichenko, Ernest Nusei
Production: Amedia by order of STS
Year: 2013
Premiere: April 5, 2013 (STS)
Series: 40
Actors: Anna Andrusenko, Cyril Zaporozhsky,
Sergei Chirkov, Alexey Komashko,
Tatiana Fedorovskaya, Anastasia Styozko,
Anna Skidanova, Anfisa Wistingauzen, Valery Pankov, Sergey Borisov, Marcin Rui, Danila Yakushev, Yaroslav Boyko, Artem Yakovlev, Pawel Delag...

"Angel or demon"

OFFICIAL WEBSITE

PAWEL DELAG